Välkomna att söka till Summercamp 2015

Under tre veckor i sommar har elever som slutar åk 5, 6, 7 och 8 möjlighet att i lugn och ro få arbeta med ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk på Summercamp 2015. Sista datum för anmälan är 19 april.

Studierna kommer att varvas med andra aktiviteter och vi kommer att ha vissa samarrangemang/utflykter med fritids- och fältgruppen och deras sommaraktiviteter. Eleverna väljer ett eller två huvudämnen och har möjlighet att även följa ett tredje. För bästa resultat bör man välja alla tre veckorna. Om man av olika skäl måste vara borta någon dag under veckorna går det bra. Vi vill att ni anger i rutan ”Övrig information” om ni redan nu vet datum då eleven inte kan närvara, hela eller del av dag/vecka.

Datum: Vecka 25, 26 och 33

Tid: kl. 9-14 (ev tillkommer frivillig aktivitet efter 14 på onsdagar)

Plats: Resurscentrum, Järnvägsgatan 65, Staffanstorp

Transport: Elever som bor utanför Staffanstorps tätort kan ansöka om transport i ansökan.

Mat: Alla bjuds på frukt under förmiddagen och lunch äts på Baldersskolan.

Anmälan görs via denna länk ”Ansökan SummerCamp2015

Sista datum för anmälan är 19 april.

När anmälningstiden gått ut sammanställs behoven och ett schema läggs. Bekräftelse och övrig information skickas ut under vecka 18/19 till den adress ni uppger i ansökan. Informera gärna elevens mentor om att ni sökt till SummerCamp 2015.