Daisy är mycket nöjd med färdtjänsten

– Att vara ute bland folk är rena medicinen. Jag är väldigt tacksam att jag fått färdtjänsten så att jag kommer ut. Det fungerar så bra, säger Daisy Engström, 83 år.

I många år serverade Daisy Engström gäster på kalas i Kyrkheddinge. Men slitet har tagit ut sin rätt och ryggen är dålig.

– Jag kan inte gå ombord på en buss utan hjälp, säger hon. De gånger jag åkt med färdtjänst har jag fått väldig fin service.

Hon är en känd profil i Staffanstorp och Kyrkheddinge efter att ha bott och arbetat i 20 år på Hemvärnsgården tillsammans med den kända SM-kocken Evelyn Nilsson från Genarp.

– Det var kalas sex dar i veckan ibland. Det var roliga år, jag skulle inte vilja ha dem ogjorda.

– Inte konstigt att ryggen fått stryk. Jag har stått fel, gått fel, burit tungt. Det var aldrig tal om fotriktiga skor och det var nybonat golv varje dag.

Fin service

Daisy bor idag i en lägenhet mitt i Staffanstorp. Hon har haft färdtjänst i snart ett år.

– Jag har fantastiska barn som gärna kör mig. Men det är ju inte alltid de kan ställa upp och då är jag glad att jag har färdtjänsten som fungerar mycket bra i Staffanstorp.

– Jag träffar mycket folk på PRO och det är sällan man hör något klagomål, idel beröm, vänliga hjälpsamma chaufförer.

Samråd för färdtjänst

Daisy vet vad hon talar om när det gäller färdtjänst. Hon är PRO:s representant i kommunens samråd om färdtjänst.

– Fyra gånger om året träffar vi de kommunansvariga och en representant från beställningscentralen Samres. Vi går igenom om något förändrats, ska omförhandlas, nya bestämmelser och liknande.

– Resegarantin är väldigt bra. Om en bil kommer för sent så att jag inte kan passa en tid till något viktigt, så behöver jag inte betala avgift.

Om färdtjänstbilen uteblir och resan måste göras på annat sätt kan man mot kvitto få ersättning på upp till 600 kronor.

”En vänlig chaufför”

Daisy är en aktiv pensionär och tycker om att röra på sig. Hon är sekreterare i PRO i Staffanstorp, aktiv i Hembygdsföreningen, deltar i studiecirklar och leder bingo på Medelpunkten. Hon tänker använda färdtjänst mycket i framtiden.

– Ja det kommer jag att göra. Hade inte min son och mina barnbarn ställt upp och kört för mig hade jag utnyttjat det ännu mer redan idag.

– Till och med på nyårsafton tog jag färdtjänst hem, berättar hon. En sån dag tror man att många taxichaufförer ska vara stressade och ha svårt med tider. Men det var en sådan vänlig chaufför, han passade tiden och resan gick jättefint.

Färdtjänst i kommunen

Staffanstorps kommun har gjort en egen upphandling av färdtjänst och använder för närvarande Samres som entreprenör. Kommunen har kontrakt med fyra taxibolag i Skåne: Vellinge Taxi, Taxi Skåne, Taxi Helsingborg samt Taxi Kurir.

– Vi är mycket nöjda, säger Pia Williams som arbetar med kommunens färdtjänstfrågor. De problem vi ibland läser om finns inte här. Här fungerar färdtjänsten mycket bra.

Rätten till färdtjänst utreds enligt lagen om färdtjänst och prövas av kommunens biståndshandläggare. Ansökan görs skriftligen. I vissa fall kan läkarintyg begäras. För att få färdtjänst måste man vara folkbokförd i kommunen, ha ett funktionshinder varaktigt i minst tre månader, ha väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer och/ eller ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Egenavgiften beräknas och följer Skånetrafikens zontaxa för enkelresor. Lägsta priset för en färdtjänstresa är 20 kronor.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt