Utställning av detaljplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att sända ut förslag till detaljplan för Bjällerpsvägen (Detaljplan för Kyrkheddinge 3:2, 8:2 m fl) på utställning.

Läs mer

Renspolning av vattenledningsnätet

Måndagen den 20 april fortsätter renspolningen av vattenledningsnätet i ett nytt område, som vi kallar etapp 7.

Läs mer

Samråd av planprogram

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att sända ut förslag till planprogram för Hjärup Västerstad på samråd.

Läs mer