Staffanstorp bäst i Skåne på att förhindra fallskador

Dunge. Foto: Lisbeth Svensson

Staffanstorps kommun ligger på första plats i Skåne och är i topp tre totalt i hela landet när det gäller att förebygga fallskador och höft- och lårfrakturer bland våra seniorer.

– Fantastiskt roligt med ett så fint resultat som kanske beror delvis på vårt förebyggande arbete. Detta är verkligen positivt för medborgarna, säger vård- och omsorgschef Ingela Löfberg på Staffanstorps kommun.

Siffrorna bygger på statistik från Socialstyrelsens och SKL:s  ”Öppna jämförelser” för åren 2011-2013. (SKL = Sveriges kommuner och landsting.)

Rådgivande hembesök

– Vi jobbar mycket förebyggande inom vård och omsorg i Staffanstorps kommun, säger Ingela Löfberg. Vi arbetar bara rådgivande, men vi har en upplevelse i verksamheten av att väldigt många följer våra råd.

En annan aspekt är att vår kommuns tekniska avdelning är noga med att så långt möjligt hålla torg, trottoarer och gångstråk öppna och halkfria på vintrarna.

Alla som fyller 80 under året erbjuds att få ett förebyggande hembesök av personal från vård och omsorg då det bland annat erbjuds en genomgång av bostaden för att undvika just fallolyckor.

– Vi gör då alltid bland annat en ”snubbelrond” av bostaden och ger litet tips och råd. Det kan handla om att ta bort en matta med snubbelrisk eller fästa upp en sladd på väggen. En av våra arbetsterapeuter har byggt upp konceptet.

Det finns även något som heter Handtaget, en service som innebär att du som medborgare kan ringa till Medelpunkten och få hjälp med att fästa upp sladdar, rulla ihop en tung matta med snubbelrisk, få hjälp att sätta upp gardiner, tavlor, skruva in nya glödlampor och liknande. Allt för att förebygga fall. Tanken är att man själv ska slippa kliva upp på en pall, stol eller stege.

Olika fallriskbedömningar

– Vi har även verksamheten Hemteam som innebär att man om det finns behov vid hemkomst från sjukhus efter en vårdplanering får hjälp i hemmet. Vissa kommer först till ett korttidsboende, men de allra flesta åker direkt hem till sin bostad. I de här ärendena erbjuder vi också ”snubbelronden”, vilket betyder att vi breddar målgruppen till fler än bara 80+:arna. Bara år 2014 fick 117 personer den här hemkomsthjälpen av hemteamet, berättar Ingela Löfberg.

På kommunens särskilda boenden Pilegården, Magnoliagården och Klöverlyckan görs alltid en fallriskbedömning när någon flyttar in. Man ser över hjälpmedelsbehovet, vilken medicin som tas, om det finns något personen blir yr av eller liknande. Man ser också till så att alla äter och dricker ordentligt, vilket också är viktigt för balansen.

– Det finns bara vinster att göra, framför allt hälsomässiga men även krasst samhällsekonomiskt kostar det mycket pengar med fallskador, säger Ingela Löfberg.

Fakta

Staffanstorps kommun är etta i Skåne och redovisar lägst antal frakturer av höft- och lårskador hos 65+:are samt lägst antal fallskador bland 80+:arna.

Vår kommun ligger på andra plats bland Sveriges alla 290 kommuner med lägst antal höft- och lårskador bland 65+:are. När det gäller lägst antal fallskador för 80+:are ligger vi på en delad femte plats i hela landet. Ingen annan skånsk kommun kvalar in på topp 20 på någon av de båda rikslistorna.

Checklista för att förebygga fall i hemmet

 • Mattor. Ta bort mattor som är lätta att snava på. Lägg halkskydd under övriga.
 • Trösklar. Om trösklarna utgör ett hinder kan man behöva ta bort dem.
 • Badrum. Använd antihalkmatta i badrum/dusch. Ett stödhandtag monterat i väggen underlättar vid i- och urstigning i badkar.
 • Sladdar. Undvik lösa sladdar på golvet.
 • Telefon. Telefonen bör var lätt åtkomlig. En bärbar sladdlös telefon underlättar.
 • Belysning. Äldre behöver mer ljus än yngre. Sörj för god allmänbelysning och ha gärna en lampa tänd nattetid.
 • Skor. Använd skor med bakkappa som sitter bra på fötterna. Undvik att gå i strumplästen.
 • Möbler. Använd möbler med rätt höjd för din längd. Armstöd på stolar underlättar och ökar säkerheten. Möblera så att du lätt tar dig fram i bostaden.
 • Trappor. Se till att det finns bra räcke. Halkskydd på stegen minskar olycksrisken
 • Lättillgänglig förvaring. Undvik att förvara saker där du inte når dem utan stege eller pall.
 • Gardiner och lampor. Avstå från att klättra på stolar, stegar och liknande. Be hellre om hjälp vid byte av gardiner, glödlampor och dylikt.
 • Uppstigning och påklädning. För att undvika blodtrycksfall kan du gärna sitta en stund på sängkanten innan du reser dig. Sitt ner när du klär på/av dig, om du känner dig yr eller ostadig.
 • Utomhus. Använd stadiga skor, gärna med halkskydd på vintern. Att använda stavar när du promenerar kan också kännas stadigare. Och tänk på att ha reflex eller  reflexväst på.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt