Renspolning av vattenledningsnätet

Måndagen den 27 april fortsätter renspolningen av vattenledningsnätet i ett nytt område, som vi kallar etapp 8.

Berörda fastigheter i etapp 8 se du här.

Karta över hela arbetsområdet hittar du här.

Mer information om renspolningen finns också att läsa om i tidigare inlägg.

För ytterligare information kontakta Pollex AB

Göran Bengtsson 0705-98 30 59