Sök bygglov över nätet

Inom kort kommer alla medborgare i Staffanstorps kommun att kunna söka bygglov över nätet. Staffanstorps kommun förbereder sig just nu för att under våren i år koppla upp sig mot e-tjänsten mittbygge.se.

Läs mer

Öppna jämförelser – grundskolan 2015

Öppna jämförelser för grundskolan 2015 är nu sammanställda av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Sammanställningen bygger på resultat från 2014 och för Staffanstorps kommun innebär det sämre resultat i flera kategorier än året innan.

Läs mer