Öppna jämförelser – grundskolan 2015

Öppna jämförelser för grundskolan 2015 är nu sammanställda av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Sammanställningen bygger på resultat från 2014 och för Staffanstorps kommun innebär det sämre resultat i flera kategorier än året innan.

Kommunen är redan mitt uppe i arbetet med att säkra bättre framtida resultat. Dels genom en genomgripande förändring av resursfördelningssystemet, dels med en ny sammanhållen skolorganisation som ger bättre förutsättningar att tillsammans arbeta för goda resultat för alla elever i Staffanstorps skolor.

Vi kommer att fortsätta satsa på att säkra kvaliteten på såväl undervisningen som skolmiljön i förskola, skola och på fritidshemmen. En översyn i höstas ger också en mer förutsägbar fördelning av resurser till elever med särskilda behov.

Kommunens resurscentrum gör en satsning för att elever som inte har behörighet ska ges ännu större möjlighet att komplettera sina betyg.

Staffanstorps kommun vill och ska vara i toppen i Sverige när det gäller elevernas skolresultat och det arbetar alla i organisationen gemensamt för att uppnå.

– Vi skolledare drivs av en vilja att göra skillnad för våra barn och elever. Årets resultat ”Öppna jämförelser” är en viktig ögonöppnare och självklart en viktig informationskälla till oss som varje dag arbetar för att varje elev i Staffanstorp ska lyckas, säger Stina Hansson, skolchef Staffanstorps kommun.

– Vi kommer att inrikta vårt kommande arbete mot ett elevnära skolledarskap vilket innebär att fokusera på undervisningens kvalitet och elevernas lärande och resultat. Vi ska ha hög kvalitet i alla verksamheter i förskola, skola och fritidshem. Skolresultaten ska ligga i topp och vi låter oss inte nedslås av årets resultat, fortsätter Stina Hansson.

– Skolan har och kommer även fortsättningsvis att ha en framskjuten position inom Staffanstorps kommun. Den långsiktiga trenden är fortsatt positiv inom våra skolor, men förra årets resultat visar att vi måste arbeta hårt på att höja vår lägstanivå. Detta arbete pågår och jag är övertygad om att vår duktiga personal kommer att lyckas väl med detta, säger Nino Vidovic (M), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Du kan ta del av Öppna jämförelser – Grundskolan 2015 på SKLs webbplats >>

Sammanställning Staffanstorps kommun av Bo Gertsson