Sök bygglov över nätet

Bygge i Hjärup. Foto: Ivar Sjögren

Inom kort kommer alla medborgare i Staffanstorps kommun att kunna söka bygglov över nätet. Staffanstorps kommun förbereder sig just nu för att under våren i år koppla upp sig mot e-tjänsten mittbygge.se.

Här ska alla kommunmedborgare inom kort kunna ansöka om bygglov,
samt anmäla speciella åtgärder.

– Det blir enklare och även något billigare att söka bygglov, säger bygglovsarkitekt Jonas Bergenudd.

– Vi hoppas att e-tjänsten kan förkorta handläggningen ytterligare i och med att den ställer relevanta kompletterings- frågor längs processens väg. Du guidas framåt och laddar upp ritningar digitalt, berättar Jonas.

Den som söker bygglov på detta sätt loggar in med e-legitimation,
skriver in fastighetsbeteckning och guidas sedan av hjälptexter.
Det går även att börja fylla i, pausa och därefter återuppta en påbörjad ansökan.

– När ansökan är klar matas ärendet automatiskt in i vårt system, vilket ger en något enklare administration. Men i övrigt blir det precis som nu med en pappersbaserad handläggning där vi skriver ut alla handlingar.

Anmälan för bygglovsfritt

Enligt plan- och bygglagen måste alla som ska bygga nytt/bygga till
och ofta även göra ombyggnad utvändigt söka bygglov. Det gäller till exempel uterum, carport, plank och ibland om du ska byta färg på fasaden.

I den nya e-tjänsten kan du även anmäla sådant som är bygglovsfritt
sedan förra året, men som måste anmälas före byggstart, såsom tillbyggnad på max 15 kvm, Attefallshus, nya takkupor etc. Priset för att söka bygglov varierar, men för nästan alla ärenden som söks via e-tjänsten blir det en aning billigare.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt