Barnen blir arkeologiska detektiver på Uppåkra

Invigning av Tidsdetektiven. Foto: Karin Nilsson

Under 2014 har Stanstorpsskolan, årskurs 5, i Staffanstorp varit med och tagit fram ett pedagogiskt material till Uppåkra arkeologiska centrum (AUC) – Tidsdetektiven. Under onsdagen den 20 april invigdes Tidsdetektiven, samtidigt som Uppåkras nya maskotar – Corax och Fläckis– presenterades.

Tidsdetektiven invigdes genom att vetenskapspedagog Sofia Winge besökte Stanstorpsskolans årskurs 5 för att diskutera Uppåkra och dess plats i historien. Därefter cyklade klassen, tillsammans med läraren Johan Hultgren, rektorn Kia Olén och Sofia Winge till Uppåkra. På plats togs barnen emot av Barn- och utbildningsnämndens ordförande Nino Vidovic (M) och Uppåkrastiftelsens verkställande ledamot Karin Nilsson. På Uppåkra fick barnen arbeta vidare med gåtor om vad som hänt på platsen enligt en metod som utgår från den egna kreativiteten, kopplat till källkritik och fakta.

Både lärare och barn har deltagit i den framtagande processen och tanken är att eleverna själva får tolka vad som hänt på Uppåkra utifrån vad som hittats på platsen. Den arkeologiska tolkningsprocessen står i centrum och eleverna får gåtor som de ska lösa, de blir alltså arkeologer på riktigt! Källhantering och källkritik är viktiga begrepp i övningen, vilket ger materialet en extra viktig dimension.

– Begrepp som källkritik är viktigt för barn som överöses av information dagligen. Genom Tidsdetektiven får barnen arbeta både med källkritik och med det arkeologiska detektivarbetet, säger Nino Vidovic, som uppskattar det fokus som Uppåkra nu lägger på barnen.

– Det är viktigt för barn att förstå sin historia och för skånska elever är det en fantastiskt tillgång att ha en så viktig plats som Uppåkra så nära inpå. Tidsdetektiven gör nu att eleverna får en förståelse för hur arkeologer tolkar källmaterial, samtidigt som materialet tar sitt ursprung från skolans läroplan och pedagogik, säger vetenskapspedagogen Sofia Winge. Uppåkra Arkeologiska Center har lagt ett stort fokus på barn i sin verksamhet och detta material är ett komplement till familjevisningar, en redan uppskattad aktivitet på Uppåkra.

Efter att Sofia Winge avslutade med den spännande berättelsen om Völund, så tog barnen på sig cykelhjälmarna och begav sig tillbaks till skolan.

För skolor som är intresserade av att besöka Uppåkra, kontakta Sofia Winge på sofia.winge@uppakra.se.

Bilden nedan visar de nya maskotarna Corax och Fläckis.

Corax och Fläckis