Renspolning av vattenledningsnätet

Måndagen den 4 maj fortsätter renspolningen av vattenledningsnätet i ett nytt område, som vi kallar etapp 9.

Berörda fastigheter i etapp 9 se du r.

Karta över hela arbetsområdet hittar du här.

Mer information om renspolningen finns också att läsa om i tidigare inlägg.

För ytterligare information kontakta Pollex AB

Göran Bengtsson 0705-98 30 59