Medborgarcafé vid kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att under en försöksperiod hålla öppet Medborgarcafé i Rådhuset från kl. 18 och under tiden som fullmäktigesammanträdena pågår. Nästa möte är redan på måndag 11 maj och du är varmt välkommen till Rådhuset!

Läs mer