Medborgarcafé vid kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att under en försöksperiod hålla öppet Medborgarcafé i Rådhuset från kl. 18 och under tiden som fullmäktigesammanträdena pågår.

På Medborgarcaféet visas sammanträdet via webbsändning och besökare ges möjlighet att fika och träffa sina politiker. Några av ersättarna i fullmäktige följer mötet från caféet för att samtidigt kunna svara på frågor eller ta emot synpunkter från besökarna.

Gratis fika serveras utanför fullmäktiges sammanträdeslokal.

Nästa sammanträde är redan på måndag den 11 maj, kl. 18.

Välkommen till Rådhuset!