Den politiska debatten fortsätter

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, måndagen den 11 maj, kl. 18. På sammanträdet behandlas kvarstående ärenden från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2015.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Rådhuset, sammanträdeslokal Bjällerup.

Läs dagordningen >>

Extra sammanträde

Kommunfullmäktiges extra sammanträde kommer att påbörjas ca kl. 19.50, efter det att det fortsatt sammanträde, vilket påbörjas kl. 18.00, har avslutats. Vid extra sammanträdet kommer de av kommunfullmäktige återremitterade ärendet om Kommunfullmäktiges mål för tiden 2015-2018 att behandlas.

Läs dagordningen för detta extra sammanträde>>

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde i din dator, på läsplattor och i smartmobiler.

Länk till webbsändningen >>

Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand, den 12 maj när webbsändningen är redigerad.

Öppet Medborgarcafé i Rådhuset

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att under en försöksperiod hålla öppet Medborgarcafé i Rådhuset från klockan 18.00 och under tiden som fullmäktigesammanträdena pågår. Där visas sammanträdet via webb-sändningen, där kan du fika och träffa politiker, några av ersättarna i fullmäktige kommer att följa mötet från caféet för att samtidigt kunna svara på frågor eller ta emot synpunkter från besökarna. Gratis fika serveras utanför fullmäktiges sammanträdeslokal.

Välkomna!

FAKTA

Kommunfullmäktige beslutar i alla stora och övergripande frågor som rör kommunen och oss som bor här. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation. Att fatta beslut till exempel om vad vi ska betala i kommunalskatt, var det ska byggas nya bostäder och hur mycket barnomsorgen ska kosta. Kommunfullmäktige beslutar också om kommunens budget och fördelar pengar mellan de olika nämnderna och verksamheterna. Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Rådhuset.