Fältgruppen belönad av Rädda Barnen för sitt förebyggande arbete

Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup anser att det förebyggande arbetet med inriktning på unga som Fältgruppen i Staffanstorps kommun bedriver är beundransvärt. Deras arbete skapar förutsättningar för en gynnsam utveckling hos ungdomar i Staffanstorps kommun på många olika sätt.

Därför skänker Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup återigen 3 000 kronor till Fältgruppen i Staffanstorps kommun.

Fakta om Rädda Barnen Staffanstorp-Hjärup

Rädda Barnen är en folkrörelse som kämpar för barnets rättigheter. Organisationen består av lokalföreningar över hela landet.

Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse, som kämpar för barns rättigheter i Sverige och i övriga världen. Rädda Barnen verkar utifrån den värdegrund som uttrycks i Förenta Nationernas (FN:s) konvention om barnets rättigheter och deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Barns och ungas delaktighet genomsyrar till stor del Rädda Barnens arbete.

Egen insamling av ekonomiska medel hos lokalföreningarna är en viktig förutsättning för detta arbete.

Text: Patrik Runesson