Renspolning av vattenledningsnätet

Fredagen den 22 maj fortsätter renspolningen av vattenledningsnätet i ett nytt område, som vi kallar etapp 11. Arbetet utförs under fredag, lördag och söndag.

Berörda fastigheter i etapp 11 se du här.

Karta över hela arbetsområdet hittar du här.

Mer information om renspolningen finns också att läsa om i tidigare inlägg.

För ytterligare information kontakta Pollex AB, Göran Bengtsson på 0705-98 30 59.