Utemiljön mellan Hjärups skola och Hjärupslundsskolan

Bygge i Hjärup. Foto: Ivar Sjögren

Det händer mycket i Hjärup – Uppåkravallen är färdig och invigd och första spadtaget på Uppåkraskolan är taget.

I takt med att paviljongerna tas bort på Hjärups skola är det dags att göra något åt grusplanen mellan Hjärups skola och Hjärupslundsskolan. Skolchefen, Stina Hansson, har redan påbörjat en dialog med Hem och Skola om hur det kan bli ett bra del av skolbarnens utemiljö samtidigt som det är en trygg och säker passage mellan de två skolorna. Hjärups Byalag har inkommit med synpunkter på hur planen skulle kunna integreras med Scoutparken.

Nu är det dags att sätta igång planeringen av planens framtid på allvar. Kommunen kommer att ta fram ett förslag på utformning som kommer att stämmas av med skolledningarna på de två skolorna och där synpunkter från Byalaget och Hem och Skola kommer att tas med i arbetet.  Under hösten 2015 kommer kommunen att presentera sitt förslag.

Kontaktperson: Stina Hansson, 046-24 12 13