Flytt av spontanidrottsplats

Med anledning av många frågor kan vi informera om att spontanidrottsplatsen på Borggårdsområdet (vid Borggårdsskolan) kommer att flyttas en kort sträcka.

Efter dialog med skolan och med boende i området kommer den nya platsen att bli på Borggårdsskolans område, på den mark där det tidigare stod en undervisningspaviljong. I och med flytten av spontanidrottsplatsen kommer de yngre barnen på skolan kunna använda den i högre utsträckning än vad de kan idag. Den nya platsen ligger dessutom längre från bostadsbebyggelse än den gamla och därigenom påverkas de boende runtomkring mindre.

– Vi på Borggårdsskolan är mycket glada över att spontanidrottsplatsen flyttar närmre oss, vilket möjliggör att även de yngre barnen kan leka där under skoltid, säger Borggårdskolans rektor Kerstin Levin.

Spontanidrottsplatsen vid Borggårdsskolan beräknas kunna användas igen i mitten av sommaren.

På tider då det inte är undervisning på skolan är det fritt fram för vem som helst att använda spontanidrottsplatsen.

Spontanidrottsplats, ungefärlig placering Ungefärlig placering av spontanidrottsplats (icke skalenlig)