Avloppsarbete i Staffanstorp

Under vecka 22 utför VA-verket renoveringsarbete på avlopps- och dagvattenledningarna på Gullregnsvägen, Snöbärsvägen och Granvägen i Staffanstorp. 

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill-och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Staffanstorps kommun att utföra renoveringen av avloppsledningarna.
Fastigheter som eventuellt berörs av arbetet kommer att informeras  via brev.

Här kan du läsa mer om arbetet och hur det utförs

Har du några frågor kontakta Jörgen Magnusson 0709-41 34 43