Sagoparken har invigts

Den nya lekplatsen invigdes tisdagen den 26 maj av ordförande i Tekniska nämnden Pierre Lindberg tillsammans med ett 70-tal entusiastiska förskolebarn från Anneros och Domsagans förskolor.

Läs mer

Ny skola planeras för norra Staffanstorp

En helt ny modern skola för norra Staffanstorp planeras att byggas på Trekanten vid Genvägen i Staffanstorp, vilket ger många fördelar, inte minst en betydligt bättre och säkrare trafiklösning för barnen. Kommunstyrelsen väntas fatta beslut 1 juni.

Läs mer

Nationell COPE-dag i Staffanstorp

I ett soligt Staffanstorp samlades i slutet av maj cirka 60 COPE-ledare för att få ny inspiration och utbyta tankar och erfarenheter.

Läs mer

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem

Skolverket har aviserat om en höjning av inkomsttaket vilket kommer att påverka maxtaxan för förskola och fritidshem.

Läs mer