Nationell COPE-dag i Staffanstorp

I ett soligt Staffanstorp samlades i slutet av maj cirka 60 COPE-ledare för att få ny inspiration och utbyta tankar och erfarenheter.

COPE (Community Parent Education Program) är ett föräldrautbildnings-program framtaget av professor Charles Cunningham från Kanada. Programmet ska ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn, stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap, förbättra samspelet inom familjen samt skapa ett nätverk mellan vuxna.

Patrik Runesson, analysstrateg i Staffanstorps kommun, startade COPE-dagen genom att hälsade alla välkomna till Staffanstorp och kort berätta om Staffanstorps arbete med föräldrastöd.

Annika Hanander på Svenska COPE-Centret presenterade aktuell forskning om COPE och vad som händer med COPE i Sverige. Tonårs COPE har varit föremål för forskning och ungdomarna vars föräldrar gått i föräldragrupp har blivit tillfrågade om sin psykiska hälsa. Resultat visar att föräldrarna efter avslutat föräldraprogram har mindre negativa attityder till det egna föräldraskapet. Även ungdomarnas psykiska hälsa förbättrades.

Projektet Mini-COPE som bedrivs i samarbete med Staffanstorps kommun går in i en ny fas med en föräldragrupp och en ungdomsgrupp till hösten. Nyutbildade COPE-ledare från Staffanstorps kommun kommer att hålla i grupperna.

Agneta Hellström, (tidigare chef för ADHD-Center i Stockholm och grundare av Strategi), presenterade Strategi, ett föräldrastödprogam för föräldrar vars barn fått ADHD-diagnos. Strategi har vissa likheter med COPE.

På eftermiddagen fanns det möjlighet för COPE-ledarna att fördjupa sina kunskaper i olika workshops.

Peter Karlsson, kursledarutbildare i COPE, gav tips och råd på hur man får föräldrarna att träna strategierna och hur man som COPE-ledare lägger upp sina rollspel.

Anna-Carin Forsgren, kursledarutbildare i COPE, pratade om hur COPE-ledare kan hantera eventuella konflikter i föräldragrupperna.

Anette Svensson och Anneli Lekberg från Kungsbacka kommun har under många år haft fyllda COPE Tonårsgrupper och nu delade dem med sig av tips hur de arbetat med att marknadsföra och rekrytera föräldrar.

Annika Andersson och Suad Ebrahimsson presenterade hur de arbetat med COPE på olika språk när föräldrar har annat modersmål än svenska.