Ny skola planeras för norra Staffanstorp

Flitig elev. Foto & licens: Åsa SIller

En helt ny modern skola för norra Staffanstorp planeras att byggas på Trekanten vid Genvägen i Staffanstorp, vilket ger många fördelar, inte minst en betydligt bättre och säkrare trafiklösning för barnen. Kommunstyrelsen väntas fatta beslut 1 juni.

Den nya skolan beräknas stå klar om tre år och ska då ersätta nuvarande Anneroskolan och Borggårdsskolan. Samtidigt flyttas Trekantens förskola och slås samman med nuvarande Annero förskola.

Enligt tidigare förslag skulle den nya skolan placerats där nuvarande Anneroskolan ligger. Men nu har kommunen tänkt om.

– Den nya placeringen är geografiskt alldeles utmärkt med både relativt korta och säkra gångvägar för ett stort antal barn och elever i norra delarna av Staffanstorp samtidigt som vi vidtar åtgärder för att säkerställa trygg och säker hämtning och lämning vid Genvägen, säger ordförande Nino Vidovic (M) i Barn- och utbildningsnämnden.

– Den nya lösningen är betydligt säkrare än det tidigare förslaget som visade sig innebära problem i trafikmiljön i närområdet.

Helhetsgrepp om skolan

Staffanstorps kommun har sedan några år tillbaka tagit ett stort och viktigt helhetsgrepp kring skolan i Staffanstorp.

Baldersskolan har genomgått en rejäl ansiktslyftning. Mellanvångsskolan är idag en helt nybyggd skola. I Hjärup byggs just nu den nya Uppåkraskolan samt en helt ny förskola.

Nu har turen kommit till norra Staffanstorp. Vid sitt kommande sammanträde antas kommunstyrelsen besluta att bygga en helt ny skola på den tomt där Trekantens förskola ligger idag.

Den nya skolan ska förberedas för att kunna ta emot 550 elever vilket gör det möjligt att tillgodose dagens krav på lärarbehörighet och framtida utmaningar när det gäller pedagogisk kvalitet. Elevantalet ger även bättre administrativa och ekonomiska förutsättningar.

Alla detaljer är inte på plats än. En ny planprocess ska sättas igång redan under sommaren. Mer information finns, och kommer efter hand att läggas till, på staffanstorp.se, under Skola

Flytt till Bråhög

Redan vid terminsstart i höst flyttar eleverna från nuvarande Anneroskolan till tillfälliga och uppfräschade lokaler i Bråhögsskolan, samma lokaler som Mellanvångsskolan använde fram till jul förra året.

– Bråhögsskolans lokaler är i ett gott skick. De har vid alla besiktningar visat goda resultat i sin inomhusmiljö, så flyttprocessen kan bli lugn och genomarbetad, säger skolchef Stina Hansson.

– Under de senaste åren har Anneroskolan behövt omfattande insatser för att hindra ett hotande vattenläckage. Risken finns att nya insatser måste göras snart igen och då till stora kostnader. Om det inträffar kan det bli behov av en snabb flytt, med stor risk för negativa konsekvenser för våra elever. För att undvika detta flyttas eleverna redan i höst, säger Stina Hansson.

Ny idrottshall

Vad som kommer att ske med nuvarande Borggårdsskolan är inte klart än. Anneroskolan och idrottshallen ska rivas. Kultur- och fritidsförvaltningen har redan löst frågan om var de föreningar ska ta vägen som i dag tränar i Anneros idrottshall:

– Vi placerar ut de berörda föreningarna i våra övriga hallar. Vi vet att detta är en tillfällig lösning, eftersom den nya skolan i framtiden får en ny hall som är finare och större än den gamla. säger Mats Schöld, kultur- och fritidschef i Staffanstorps kommun.

Vanliga frågor och svar >>

Kontakt

Stina Hansson, skolchef, 046-25 12 13, 0709-35 12 13