Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem

Skolverket har aviserat om en höjning av inkomsttaket vilket kommer att påverka maxtaxan för förskola och fritidshem.
Inkomsttaket i maxtaxan höjs den 1 juli till 42 890 kronor om beslut tages i Kommunfullmäktige den 15 juni 2015. Skolverket kommer att indexreglera inkomsttaket varje år.

Barn och utbildningsnämnden