Söka handlingar i webbdiariet

Nu kan du söka handlingar och dokument i kommunstyrelsens webbdiarium.Webbdiariet mjukstartar med kommunstyrelsens handlingar. Handlingarna går tillbaka från den 1 januari 2014.

Vill du ta del av ärenden före detta datum kontaktar du kansliet via kommunens växel: 046-25 11 00. Tanken är att du så småningom ska kunna söka flera nämnders handlingar här.

Gå till webbdiariet>>