Katter och hundar i kommunen

Det är inte roligt att råka trampa i katt- eller hundbajs, vare sig vi befinner oss i naturområden, parker, på lekplatser eller på vägar, stigar och trottoarer. Men vad gäller egentligen i kommunen?

Det kommer då och då in klagomål på att lösspringande katter förorenar på olämpliga ställen. Enkla knep är att täcka över sandlådan när den inte används, schasa bort och spruta vatten på katterna eller testa avvisande medel som finns att köpa i zoobutiker.

Katter är självständiga djur. Om man bor i tättbebyggt område bör man fundera innan man skaffar en katt som inte är innekatt. Det är kattägarens skyldighet att ha katten på ett sådant sätt att den inte stör din omgivning. Som kattägare bör man därför hålla sin katt inomhus eller under uppsikt utomhus.

Har du problem med lösspringande katter är det bästa att prata med kattägaren, om identifiering är möjlig.

Bor du i hyreslägenhet eller i bostadsrätt ska problemet tas upp med fastighetsägare respektive bostadsrättsförening. De kan ha egna förhållningsregler.

Latrinkärl och koppel

För att ingen ska behöva råka trampa i hundbajs eller dylikt finns det fler än 150 hundlatrinkärl ute i kommunen där man ska kasta sin hundbajspåse.

Det är tillåtet att ta med hundbajspåsen hem och slänga i kärlet för hushållsavfall om det inte finns något kärl på vägen. Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Staffanstorps kommun ska avföring efter hundar plockas upp på offentlig plats.

Föreskrifterna anger även att hund ska hållas kopplad inom plats för försäljning, lekplatser, idrottshallar, skolgårdar, inom parkområden samt på begravningsplats och plantering omkring kyrka.

Tikar ska under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.

När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn och adress.