Tusen kunder anslutna till fibernätet

– Vi har nu kopplat in tusen bredbandskunder och arbetet flyter på fint, säger en nöjd Johanna Sprimont, marknadschef på Staffanstorps Fibernät AB.

Sedan november 2012 pågår ett stort arbete att bygga ett kraftfullt fibernät i hela Staffanstorps kommun. Förra sommaren kopplade vi in vår första kund. Utbyggnaden omfattar såväl tätorter som landsbygd. Både
privatpersoner och företag erbjuds att ansluta sig.

Staffanstorps Fibernät AB har delat upp Staffanstorps tätort och Hjärups tätort i 50 områden med cirka 100 hushåll eller företag vardera. Det krävs att ett visst antal kunder inom varje område tecknar avtal för att fiberkabeln ska dras.

– Andelen som beställer är lite mer än hälften.

Tätorterna först ut

– Anslutningen till det kommunala fibernätet är rabatterad när ett område byggs ut. På landsbygden krävs det även landsbygdsstöd från änsstyrelsen för att vi ska ha möjlighet att bygga ut, säger Johanna Sprimont.

– Vi har hittills huvudsakligen arbetat i tätorterna. Hjärup har vi inte några fler områden att ta beslut på, där återstår nu själva utbyggnaden. Den påbörjas i höst och vi beräknar att vara klara våren 2016. Vi har litet
kvar i centrala Staffanstorp där de södra delarna nu går mot slutfasen.

Kostnaden för att få fiberkabeln indragen i huset är i tätorten från 18 000 kronor.

Full valfrihet

Även andra aktörer på fibernätsidan är verksamma inom kommungränserna och erbjuder olika lösningar, i regel knutna mot det egna företagets tjänster.

– Det kan vara viktigt att känna till skillnaden. Inom det kommunala fibernätet råder det fri konkurrens och olika tjänsteleverantörer erbjuder en mångfald av tjänster hos oss. Ingen leverantör kan ”låsa in dig” i sin lösning i det kommunala nätet, utan som kund har du full valfrihet och byter leverantör om du inte är nöjd, säger Johanna Sprimont.

Mer information om utbyggnaden av Öppet stadsnät i Staffanstorps kommun finner du på staffanstorpsfibernat.se

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt