Förtydligande av kungörelse

Tryckfelsnisse har tyvärr varit framme i StaffanstorpsAktuellt, som delas ut 4-5 juni, varför vi gör ett förtydligande gällande samrådsmöte och planhandlingar till förslaget till detaljplan för del av Stanstorp 1:6, Roos park. Rättelsen gäller även utställning 2 av detaljplanen för del av Kyrkheddinge 3:2, 8:2, Bjällerupsvägen.

Samråd för förslag till detaljplan för del av Stanstorp 1:6, Roos Park i Staffanstorp, Staffanstorps kommun

Syftet med planläggningen är att möjligöra för uppförandet av ny bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Området omfattar en yta på drygt 15 000 kvm (1,5 ha). Planområdet utgör del av fastigheten Stanstorp 1:6 och marken ägs av Staffanstorps kommun.

Samrådsmöte för detaljplanen hålls den 15 juni kl 18.00 i Rådhuset i Staffanstorp.

Planhandlingarna finns under tiden 2015-06-08- 2015-07-12 tillgänglig på följande platser:

  • Rådhuset, Torget 1, Staffanstorp
  • Staffanstorps bibliotek, Blekingev 1, Staffanstorp
  • Hjärups bibliotek, Ämnesvägen, Hjärup
  • staffanstorp.se

Den som har synpunkter på detaljplanen kan framföra dessa skriftligen till:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp, eller via e-post.

Yttranden ska ha inkommit senast den 12 juli 2015. Observera att den som inte under samråd eller granskning har framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplanen för del av Kyrkheddinge 3:2, 8:2, Bjällerupsvägen i Kyrkheddinge, Staffanstorps kommun

Utställning 2 av detaljplanen pågick 2015-04-20 – 2015-05-18 och har nu avslutats. Omnämnandet av detaljplanen i den aktuella annonsen i StaffanstorpsAktuellt var felaktigt.