Ny förskola i Hjärup 2016

Hjärups nya förskola. Illustration: Era landskap

Behovet av förskoleplatser i Hjärup växer i takt med att orten växer och barnfamiljer flyttar in. Staffanstorps kommun har därför beslutat att bygga en helt ny förskola, belägen precis väster om den nya Uppåkraskolan.

– Förskolan kommer att ha plats för cirka 120 barn och den byggs i två plan för att ge plats för en riktigt bra utemiljö för barnen, berättar kommundirektör Ingalill Hellberg.

Den nya förskolan beräknas vara klar till sommaren 2016 (som det ser ut i dagsläget ska lokalerna stå färdiga i mitten av september 2019).