Sex ungdomar till Irland

Sex ungdomar från Staffanstorps kommun får resa till kommunens 
vänort Killarney i sommar.

Staffanstorps kommun har sedan 2007 ett vänortsavtal med Killarney på Irland för att främja vänskap, skapa relationer, öka samarbetet samt utbyta erfarenheter och kunskaper mellan kommuner och medborgare.
Utbyte sker inom framför allt skola och utbildning, trygghetsfrågor, kommunal förvaltning och demokrati, turism samt näringsliv.

I år får därför sex elever i årskurs 8 gå språkkurs i Killarney. Första gången detta genomfördes var 2013, då sex elever från årskurs 7 åkte.
Samtliga elever i årskurs 8 har skrivit en kort text på svenska under skoltid utifrån ett givet tema. Texterna avidentifierades och lästes av en ”jury” bestående av lärare på skolorna, samt Nino Vidovic, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, vänortsansvarige för Killarney Patrik Runesson samt Britt-Marie Johansson, ordförande i Rädda Barnen
Staffanstorp/Hjärup.

– Två elever från varje skola får resa och uttagningen baseras inte på språkkunskaper utan på ansökningsuppsatserna, personlig lämplighet och social kompetens. Man ska framförallt vara en god representant för sin skola och för kommunen, säger Patrik Runesson.

I år reser Albin Svensson, Maja Johansson, Victoria Mo, Elias Thor, Elin Gustafsson och Gabbriel Olsen som syns på bilden ovan. Med på bilden finns även vänortsansvarie Patrik Runesson, Johannes Nielsen, engelsklärare på Hagalidskolan och ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Nino Vidovic.

Ungdomarna reser iväg 8 juni och blir borta i nio dagar. Barn- och utbildningsnämnden finansierar tillsammans med viss sponsring från Rädda Barnen Staffanstorp/Hjärup.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt