Uppåkra i sommar

Besökarna på Uppåkra Arkeologiska Center erbjuds en fullmatad sommar i år med många visningar, aktiviteter och även en rad spännande nyheter som passar alla åldrar, inklusive två nya vandringsleder.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-05-26 att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslaget samt att sända ut ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by på samråd.

Läs mer

Samråd kring detaljplaner

2015-06-08 — 2015-07-12 pågår samråd kring tre detaljplaner: detalplanen för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 i Hjärup, detaljplanen för del av Stanstorps 1:6, Roos park i Staffanstorp, samt ändringen av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by.

Läs mer