Samråd kring detaljplaner

2015-06-08 — 2015-07-12 pågår samråd kring tre detaljplaner:

Detaljplanen för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 i Hjärup

Samrådsmöte kring detaljplanen för Hjärup NO etapp 3 hålls 2015-06-10 kl 18.00 i Hjärupslundsskolans matsal, Hjärup.

Detaljplanen för del av Stanstorps 1:6, Roos park i Staffanstorp

Samrådsmöte kring detaljplanen för Roos park hålls 2015-06-15  kl 18.00 i Rådhuset, Staffanstorp.