Industrivägen avstängd

Järnvägsspår Önsvalaområdet Foto:Göran Berggren

Onsdagen den 10 juni kommer Industrivägen vara avstängd då Trafikverket utför underhållsarbete av spåren där järnvägen korsar Industrivägen. Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg om möjligt.

Mellan klockan 7.30 och 16 kommer  Industrivägen att vara helt avstängd från korsningen vid Järnvägsgatan till Dalbyvägen. Trafiken leds om via väg 108. Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg om möjligt.

Arbetet utförs av Infranord på uppdrag av Trafikverket.