Resultatet från årets medborgarundersökning är klart

Medborgare Foto och licens:SCB

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2015 är klart. Medborgarundersökningen i Staffanstorps kommun genomfördes som en urvalsundersökning. Förra medborgarundersökningen genomfördes under våren 2014.

Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2015. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 51 procent enkäten. År 2014 var det 49 procent som besvarade enkäten.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilket kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. Medborgarundersökning. Rapport Staffanstorp 2015

Medborgarna om Staffanstorps kommun som en plats att bo och leva på

  • Betygsindexet är oförändrat högt 66 (2014: 67). Genomsnittet i 133 andra kommuners mätningar är 60 (2014: 60). De faktorer som bidrar till det höga värdet i Staffanstorps kommun är liksom tidigare år främst bra.

Utbildningsmöjligheter och goda Kommunikationer

  • 72 procent (2014: 72 procent) av de svarande kan rekommendera sina vänner och bekanta att flytta till Staffanstorp.

Medborgarna om Staffanstorps kommuns verksamheter

  • Betygsindexet har höjts till 63 (2014: 60). Genomsnittet i 133 kommuners mätningar är 54 (2014: 54).
  • De högsta värdena har liksom tidigare år Räddningstjänsten och Vatten och avlopp samt Förskola och Renhållning/sophämtning.

Medborgarna om inflytandet i Staffanstorps kommun

  • Betygsindexet har höjts till 44 (2014: 39) medan genomsnittet i de 133 kommunerna är 41 (2014: 40). Här är det Information och Kontakt som fått högst betyg. Betyget för Förtroende har höjts till 49 (2014: 40).