En helt ny stadsdel intill södra stambanan

– Med sitt ypperliga läge nära järnvägsstationen kommer den nya stadsdelen Västerstad att ge Hjärup såväl tillväxt som ett ökat underlag för kommersiell service, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson.

– Det ska bli en lugn och harmonisk plats med välskött kommunal service och boendemöjligheter för alla olika livssituationer. Vi ser fram emot att
få se ett spännande område med blandad bebyggelse växa fram,
säger Christian Sonesson.

Västerstad ska byggas av Skanska på företagets egen mark mellan Jakriborg, Lommavägen och Ynglingavägen.

– Hjärup är en populär bostadsort som ligger i en bra kommun på ett bra läge. Vi har länge förstått att detta är ett av de bästa utvecklingsområdena för bostäder i hela regionen, säger affärsutvecklare Anders Bolltoft på Skanska Sverige AB.

– Vi tillför mycket av det som saknas i Hjärup i dag i form av service och handel. Tajmingen är perfekt eftersom detta sker parallellt med att Trafikverket bygger fyra spår genom Hjärup.

– Vi tänker mångfald, vi vill ha en blandad upplåtelseform. Det blir både bostadrätter, hyresrätter och äganderätter. Radhus och kedjehus i de västra delarna och handel, service samt kontor, säger Anders Bolltoft.

Handelscentrum

Ett handelscentrum planeras nära Hjärups station. Totalt ska 26 hektar bebyggas.

– Det blir ett blandat boende med 850 bostäder, varav 500 bostäder i flerbostadshusform med en ganska tät exploatering för att utnyttja marken väl. I planerna finns även en park och två förskolor. Bebyggelsen blir tätast och högst närmast stationen, säger stadsarkitekt Thomas Lexén, Staffanstorps kommun.

– Vi vill utnyttja stationsläget och skapa möjligheter för en centrum-etablering med verksamheter, service och handel. Skanska kommer att samarbeta med en arkitektfirma i Köpenhamn, Gehl Architects, som är specialister på hur människor använder det offentliga rummet.

– Vi vet inte exakt hur den blivande stadsdelen kommer att se ut, men ambitionen är att koppla områdena till varandra så att Västerstad och Jakriborg inte blir två separata områden, utan att de sammanfogas i en stadsväv.

Miljötänkande

Skanska väver in ett stort miljötänkande i nyproduktionen.

– Vi vill att alla våra projekt ska få en grön certifiering, säger Anders Bolltoft. Det gröna genomsyrar produktionen i alla material vi bygger med, inte minst när det gäller energilösningar. Det var för tre år sedan arbetet drogs igång. Planprocessen  inleddes förra våren när föravtalet undertecknades mellan Staffanstorps kommun och Skanska. I april i år beslutade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att den första etappen
av planprogrammet kunde dras igång.

Samrådstiden har nyligen gått ut. Området ska bebyggas i etapper. En övergripande plan ska vara klar halvårsskiftet 2016. Beslut om den första
detaljplanen beräknas i slutet av 2016. Därefter inleder kommunen projektering av allmänna platser som gator, avlopp, parkområden och dagvattendammar.

– Vi tror att Skanska kan börja bygga den första etappen under 2017. Vi har ingen tidsgräns för när hela området ska vara klart, en tidsrymd på 10-15 år inte är helt orimlig, säger Thomas Lexén.

– Vi räknar med att ha jobb att göra i Hjärup under ganska lång tid framåt, konstaterar Skanskas Anders Bolltoft.