Detaljplanen för Hjärup 18:2 med flera, Åttevägen

Kommunfullmäktige har den 15/6 antagit detaljplanen för Hjärup 18:2 med flera, Åttevägen.

Detaljplanen  och tillhörande beslut hittar ni här.