Förlängd samrådstid

Tiden för samråd om förslaget till detaljplanen för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 3 har förlängts till och med den 16:e augusti 2015.

Synpunkter på planförslaget ska därmed skickas in senast den 16:e augusti till:

Stadsbyggnadskontoret
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

eller till:

stadsbyggnad@staffanstorp.se

Läs mer om planförslaget