Högsta invånarantalet någonsin i Staffanstorp

Medborgare Foto och licens:SCB

Befolkningen ökar i maj till 23 017 invånare. Efter ett minskande antal invånare i början på året (jan-april) sker en relativt kraftig ökning i maj månad 2015. 

Befolkningen i Staffanstorps kommun var vid årsskiftet 2014-2015: 22 994 personer.

Vid maj månads utgång 2015 är befolkningen totalt 23 017 personer (+ 23 personer; januari-maj 2014: +124). Hittills i år (januari-maj) redovisas ett födelseöverskott på sammanlagt 34 personer (januari-maj 2014: + 60 personer), ett invandringsöverskott på 21 personer (januari-maj 2014: +39 personer) och ett inrikes flyttningsunderskott på 32 personer (januari-maj 2014: +40 personer).

Den månadsvisa utvecklingen 2015 i Staffanstorp ser hittills ut på följande sätt:

Månad Folkmängd vid pe­rio-dens slut Folk-ökning Levande födda Döda Födelse-överskott In-vand-rare Ut-vand-rare Invand-rings-överskott Inrikes inflytt-ningar Inrikes utflytt-ningar Inrikes flyttnings-överskott
Januari 22 972 -22 18 13 5 14 4 10 73 109 -36
Februari 22 968 -4 10 19 -9 9 8 1 100 97 3
Mars 22 978 10 22 13 9 16 13 3 99 102 -3
April 22 957 -21 20 11 9 6 9 -3 82 108 -26
Maj 23 017 60 33 13 20 19 9 10 121 91 30
Summa 23 103 69 34 64 43 21 475 507 -32

Text: Bo Gertsson