Tummen upp för skolmaten

Elever i årskurs F-9 i Staffanstorps kommun kan idag välja mellan dagens rätt, dagens vegetariska rätt och vissa dagar även en alternativ rätt. Nu tar kostsektionen på kommunen hjälp av eleverna för att ytterligare utveckla skolmåltiderna.

Sedan ett antal år har det varit möjligt att ladda ner en app där elever och föräldrar har kunnat följa skolmatsedeln i text och bild. Appen kan fortfarande användas och laddas ner från App Store eller androidmarket, sökordet är ”mashie”.

– Många elever gillar teknik och är vana vid att söka information via sin Smartphone, läsplatta eller dator, säger Magnus Malm, kostutvecklare i Staffanstorps kommun. Med det som utgångsläge har vi valt att gå vidare och ta hjälp av eleverna i vårt utvecklingsarbete.

Kostsektionen introducerar därför en matsedelslänk där elever-na dagligen kan gå in och  trycka på symbolen ”tummen upp” om de tycker att maträtten som serveras är god.

– Detta kommer att ge oss mycket värdefull statistik från de 3 500 eleverna som äter lunch hos oss varje dag, säger Magnus Malm.

Dagens maträtter kommer även att finnas väl synliga på digitala TV-skärmar i de kommunala skolorna. Arbetet med att sätta upp skärmarna kommer att ske successivt under vårterminen.

– Bilderna av måltiderna som visas i appen, länken och på skärmarna kan ses som ett hjälpmedel för att få en uppfattning om hur en välkomponerad portion kan se ut, säger  Magnus Malm. Att lära sig äta rätt i unga år är ett viktigt verktyg att ha med sig i livet, precis som matematik, engelska och andra ämnen.

Hitta appen

På staffanstorp.se finner du länken till Mashie genom att söka på ”Mashie” eller ”Matsedelslänken” eller genom att klicka här >> 

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt