Nya bostäder byggs vid Tågvägen i Hjärup

Under vecka 33 kommer arbetet med att bygga nya bostäder vid Tågvägen i Hjärup att påbörjas. Det första som sker är att vegetation röjs och sedan kommer markarbeten såsom schakt och anläggande av VA, belysning och byggator.

I början på 2016 beräknas byggentreprenörerna påbörja arbetet med att bygga hus i området. Byggtrafiken kommer att ske via Tågvägen och entreprenören kommer att ha sin etablering i slutet av Tågvägen vid den befintliga parkeringen.

I den södra delen av området kommer det att anläggas en yta för fördröjning av dagvatten och det kommer att planteras en del träd och buskar.

Har ni frågor vänligen kontakta Medborgarkontoret 046-25 11 00.

Detaljplanen för de nya bostäderna hittar ni här.