Kunskapsdagen – för kommunens pedagoger och skolledare

Elever i skola. Foto & licens: Åsa Siller

Den 12 augusti går Kunskapsdagen av stapeln – en kick off för Staffanstorps kommuns cirka 640 pedagoger och skolledare inom fritidsverksamhet, förskola och skola. Kunskapsdagen är ett tillfälle för inspiration och lärande, för att skapa nya kontakter med mera.

Läsåret 2015-2016 startar snart. Ett viktigt läsår, precis som vanligt. För de flesta inom förskola, skola och fritidsverksamheten är allt precis som det brukar med lite nya barn och kanske en och annan ny kollega att välkomna. Samtidigt vet vi att svensk skola är satt under utveckling. Staffanstorp är inget undantag. Vi ska ha resultat i nationell toppklass. I flera år har reformerna duggat tätt och vi vet väldigt mycket om vad som fungerar och vad som inte gör det. Det pedagogiska ledarskapets centrala roll. Det systematiskt kvalitetsarbetet genom alla nivåer. Det viktiga arbetet med barn och elever som behöver stöd. Vi vet väldigt väl hur viktigt det är att lärare lär. Att vi har vår lärlust i behåll och utvecklar vår undervisning. Detta vet vi görs med kollegialt lärande. Kunskapsdagen är en del i detta.

– Att  få se mångfalden av kompetens hos Staffanstorps alla lärare ger kraft, därför har vi Kunskapsdagen. Det kollegiala lärandet kommer att fortsätta utvecklas på varje skola även efter denna dag till exempel med hjälp av våra över 40 stycken förstalärare, säger Stina Hansson, skolchef, Staffanstorps kommun.

Det är Stina Hansson, skolchef, samt Nino Vidovic, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, som inleder och håller ihop dagen som bland annat innehåller en föreläsning på temat ”Låt din hjärna blomma” med Ulrika Ahlqvist och Rolf Ekman. Resten av dagen bygger på kollegialt lärande. Under tre pass kommer engagerade pedagoger från Staffanstorp att inspirera sina kollegor i mindre föreläsningssalar. Allt för att sprida goda exempel, höja kompetensen och bidra till en likvärdig förskola, skola och fritidsverksamhet för kommunens barn.