Befolkningen ökade vid halvårsskiftet till 23 046 invånare

Medborgare Foto och licens:SCB

Högsta invånarantalet någonsin i Staffanstorp! Efter ett minskande antal invånare i början på året (jan-april) sker en relativt kraftig ökning i maj och juni månader 2015. Ökningen sker i juni inom områdena födelseöverskott och inrikes flyttningsöverskott!

Befolkningen i Staffanstorps kommun var vid årsskiftet 2014-2015: 22 994 personer. Vid juni månads utgång 2015 är befolkningen totalt 23 046 personer (+ 52 personer; januari-juni 2014: +164).

Hittills i år (januari-juni) redovisas ett födelseöverskott på sammanlagt 43 personer (januari – juni 2014: + 80 personer), ett invandringsöverskott på 19 personer (januari – juni 2014: +45 personer) och ett inrikes flyttningsunderskott på 10 personer (januari – juni 2014: +49 personer). Se tabell över befolkningsstatistiken här>>

Text: Bo Gertsson