Skolstart med värdegrundsarbetet i fokus

– Första veckan på Mellanvångsskolan är alltid en värdegrundsvecka, berättar biträdande rektor Kim Liddell.

När eleverna kom till höstterminens första skoldag på Mellanvångsskolan i Staffanstorp möttes de av konstnär Ted Malms nya konstverk på trappan i atriumgården, där han under sommaren målat och formulerat de fem värdegrunder skolan arbetar med.

– Alla skolor i Staffanstorps kommun arbetar med värdegrunderna. Vi på Mellanvångsskolan börjar läsåret med dem och arbetar sedan vidare med värdegrunderna varje vecka. Vi har inte värdegrunderna strikt på schemat utan aktualiserar kontinuerligt vår likabehandlingsplan för alla, våra trivselregler och vårt samlingsnamn för värdegrundsorden.

”Greta ska alla veta”

Skolans värdegrundsord bär samlingsnamnet Greta, ett namn som sammanfattar alla fem värdeorden: Glädje, respekt, empati, trygghet och ansvar.

– Alla ska känna till ”Greta” och veta hur de ska vara med sina kompisar utifrån dessa ord.

– Nytt för i år är att alla barn på Mellanvångsskolan ska ha en ”mellanvångstimme” varje vecka, samma tid, samma dag för alla. Den timmen ska användas till sådant som behöver aktualiseras. Om det skräpas ner tar vi tag i det, om vi upptäcker att fel språkbruk börjar användas så tar vi tag i det.

– Vi har bland annat 50 nya förskolebarn som börjat i höst som måste få veta hur vi umgås med varandra här på skolan, vad vi har för regler, vilka gränser som finns och även hur det funkar utan staket, säger Kim Liddell.

Stort sagoarbete i höst

Under hösten planerar Mellanvångsskolan ett stort värdegrundsarbete som ska bygga på sagorna i Tusen och en natt.

– Det finns så många budskap i sagorna och vi vill ha en bra mix där vi kan blanda in många viktiga saker. Vi har barn från många olika länder och det vill vi också väva in. Vi hoppas även att köket kan ordna en hel vecka med mat inspirerad av sagorna.

– Ambitionen är att det ska mynna ut i en sammankomst där vi bjuder in alla barnens familjer och visar upp vad vi jobbat med, kanske teater, sång, dans eller egna sagor, säger Kim Liddell.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt.