Väg 108, mötesfri väg mellan Staffanstorp och Lund

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten kommer Trafikverket att bygga om väg 108 mellan Staffanstorp och Lund till mötesfriväg med 2+2 körfält och E22 trafikplats Lund södra får samtidigt en ny utformning.

Läs mer