Väg 108, mötesfri väg mellan Staffanstorp och Lund

För att öka framkomligheten och trafiksäkerheten kommer Trafikverket att bygga om väg 108 mellan Staffanstorp och Lund till mötesfriväg med 2+2 körfält och E22 trafikplats Lund södra får samtidigt en ny utformning.

Vad händer nu?

Trafikverket har börjat ett arbete med att ta fram vägplaner för de båda projekten. Under hösten 2015 kommer Trafikverket att synas ute i fält för bland annat genomförande av arkeologiska och geotekniska undersökningar.

Läs mer på Trafikverkets webbplats>>