Ensamkommande barn och människor på flykt

Myndigheter och kommuner i Skåne har inlett ett samarbete för att gemensamt hantera situationen med asylsökande som kommer till vårt län.

Ett led i arbetet är att Länsstyrelsen Skåne samlar aktuell information från myndigheter och kommuner. På den här sidan hittar du information och länkar från de olika aktörerna. Sidan förändras efter hand som situationen förändras.

www.migrationsverket.se kan du läsa mer om hur många personer som sökt asyl, hur asylprocessen går till och få svar på vanliga frågor.

Så kan du hjälpa

Kommunen tar emot många samtal från medborgare som vill hjälpa de människor som befinner sig på flykt i världen. Vi rekommenderar dig som vill hjälpa till att vända dig till etablerade hjälporganisationer.

I Sverige och världen i övrigt finns en lång rad organisationer som arbetar direkt med hjälp och stöd till människor på flykt. Här har du några förslag på hur du kan hjälpa flyktingar som kommer till Sverige:

Radiohjälpen har till uppgift att samordna SVT:s, Sveriges Radios och Utbildningsradions insamlingsverksamhet för humanitära ändamål samt att upplysa om hjälpbehov.

UNHCR är en opolitisk organisation. Som har fått i uppdrag av FN att se till att flyktingar får skydd i de länder där de söker asyl.

Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och deras verksamhet grundar sig på Barnkonventionen.

Röda korset ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

Svenska kyrkan samordnar de största hjälpinsatserna på nationell nivå genom Svenska kyrkans internationella arbete. S:t Staffans församling i Staffanstorps kommun har lokala aktiviteter för att hjälpa människor på flykt.

Sydsvenskan har gjort en sammanställning på hur du kan hjälpa till.

Familjehem och jourhem

Staffanstorps kommun söker familjehem för placeringar av ensamkommande barn och ungdomar. Att vara familjehem till ett ensamkommande barn innebär att man tar emot barnet i sitt hem under något eller några år. Familjehemmet har ansvar för barnets omvårdnad, fostran och ska genom vardaglig stöttning hjälpa barnet att på ett tryggt sätt etablera sig i samhället.

Som familjehem får ni stöd och handledning samt ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utifrån Svenska kommunförbundets rekommendationer.

För mer information kontakta socionom Anna Sellin på 046-25 11 11. Du kan också mejla socialtjänsten.

Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara familjehem >>

Kontaktperson och kontaktfamilj

Som kontaktperson träffar du ett ensamkommande barn en eller ett par gånger i veckan. Syftet med träffarna kan vara att bidra till en meningsfull fritid, bryta isolering och vara en kontakt som lyssnar. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem vissa helger varje månad.

För mer information kontakta socionom Anna Sellin på 046-25 11 11. Du kan också mejla socialtjänsten.

God man för ensamkommande barn

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare behöver en god man som företräder dem. Det är överförmyndarnämndens uppgift att utse en god man för barnet.

Gode mannen företräder endast det ensamkommande barnet. Han eller hon representerar inte och är inte anställd av någon myndighet.

Ditt uppdrag som god man utgör en viktig insats för såväl samhället som för barnet.

Se vidare information om hur du blir god man >>