Nya miljoner till Lundaland

– Vi fick fantastiska nyheter i april. Lundaland har blivit tilldelade nära 40 nya miljoner vilket betyder att utvecklingsarbetet av Lundaland kan fortsätta, säger Annethe Yng som varit verksamhetsledare på Leader Lundaland under den senaste perioden.

Lundaland är ett utvecklingsprogram för de fem kommunerna Staffanstorp, Lomma, Kävlinge, Eslöv och Lund som drivits sedan 2007 i en sjuårsperiod, finansierat av EU, svenska staten samt kommunerna i samklang med stora ideella insatser från aktörer på landsbygden.
Lundaland är även det varumärkesskyddade namnet på det gemensamma geografiska området.

– Totalt har nära 150 projekt genomförts i Lundaland under perioden, alla med syfte att öka kvaliteten på landet, skapa fler jobb och synliggöra området. Många kreativa krafter har drivit utvecklingsprojekt runt om i bygderna och gjort det stora arbetat att sätta destination Lundaland på kartan, säger Annethe Yng.

Kommunala, ideella och privata krafter har haft likvärdig representation i Lundalands styrelse. Ordförande har varit Bo Polsten från Staffanstorps kommun.

Delvis ny inriktning

Förberedelserna pågår nu inför den nya programperioden 2014-2020 med delvis ny inriktning med större fokus på lokalt ledd utveckling.
En ny förening har bildats och en interrimsstyrelse tillsatts.

Under den nya perioden ska det gå att söka medel för lokal ledd utveckling genom leadermetoden från tre fonder: jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, socialfonden och regionala utvecklingsfonden.

– Totalt har vårt område tilldelats 27 miljoner i EU-medel och statliga medel som ska medfinansieras med 13 miljoner från de fem kommunerna samt med ideella och privata insatser. Från och med våren 2016 kan man åter söka medel för landsbygdsutvecklande projekt i området, säger Annethe Yng.

Stöd ska fördelas till näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknads- och lantbruksprojekt och ska även ges till utbyte mellan stad och landsbygd i högre grad än tidigare.

Läs mer på lundaland.com.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt.