Nya nationella cykelregler

Parkerade cyklar. Foto: Lisbeth Svensson

Den 1 september förra året trädde nya nationella cykelregler i kraft i trafiken avseende korsande av bilvägar och gator.

– Myndigheterna har sänt ut väldigt litet information om de nya reglerna som bland annat innebär ett nytt vägmärke för cykelöverfarter som liknar vägmärket för övergångsställe, säger Lisa Callréus som är trafik- och exploateringsingenjör på Staffanstorps kommun.

Tidigare tillämpades bara begreppet cykelöverfart. Men i den nya lagen har myndigheterna även infört cykelpassage. Olika regler gäller för dessa båda, men gemensamt är att försiktighet och samspel ska tillämpas och hänsyn ska visas från båda håll.

Vid cykelpassage ska förare av motorfordonet som närmar sig en cykelpassage anpassa hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande och mopedister som är ute på cykelpassagen. Cyklisten som färdas mot cykelpassagen ska sänka sin hastighet och anpassa sig till fordonet som närmar sig. Överfart ska ske i samspel. Väjningsplikt gäller dock för cyklisten om passagen av vägen sker från en cykelbana, en gågata eller ett gångfartsområde.

Vid cykelöverfart har föraren av motorfordonet väjningsplikt mot cyklande och mopedister, men dessa ska ändå ta hänsyn till motorfordon som närmar sig. Cykelöverfarten ska vara säkrad till 30 km/timmen, vilket i praktiken betyder att den antingen ska vara konstruerad så att motorfordonet inte kan passera fortare än 30 km/timmen, eller att hastighetsgränsen satts till denna nivå. Cykelöverfarter skyltas med det nya vägmärket som liknar vägmärket för övergångsställe.

Ännu inte i Staffanstorp

– Vi har valt att inte införa de nya cykelöverfarterna ännu i Staffanstorps kommun. Vår inställning är att vi inte ändrar några cykelpassager till cykel-överfarter förrän vi ser hur de stora grannkommunerna gör. Många av våra medborgare rör sig i en större region och det måste vara enhetligt.

En annan ny lag är att barn upp till åtta år numera får lov att cykla på gångbana om cykelbana saknas.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt.