TonårsCOPE – Föräldrakurs för dig med barn i tonåren

Under hösten erbjuds föräldrar och ungdomar boende i Staffanstorps kommun att delta i en ny föräldrakurs och i en ungdomsgrupp som kallas TonårsCOPE där målet är att minska tjat, konflikter och stress.

Svenska COPE-föreningen är en ideell förening som bildades 2004 i syfte att sprida, kvalitetssäkra och samordna COPE Föräldrautbildning i Sverige.

Metoden har visat sig vara framgångsrik och är väl beprövad inom olika verksamheter bl.a. skolan, dit föräldrar och barn söker sig för att få stöd och hjälp under uppväxten.

Svenska COPE-föreningen och Staffanstorps kommun har under många år haft ett samarbete och vi har nu tillsammans vidareutvecklat COPE i samarbete med ungdomar och arbetat fram ett material som ska användas till ungdomsgrupper.

Syftet är att föräldrarna deltar i COPE Föräldrautbildning, samtidigt som ungdomarna deltar i en COPE ungdomsgrupp. Målet är att minska tjat, konflikter och stress.

Under hösten erbjuds föräldrar och ungdomar boende i Staffanstorps kommun att delta i detta pilotprojekt. Antalet platser är begränsat och vi ber er därför att kontakta oss om ni är intresserad att medverka.

Intresseanmälan, kontakta COPE handledare pilotprojekt:

Sanna Haddadi, Socionom Hagalidskolan, 0709-35 13 77

Rebecka Nilsson, Fältassistent, 046-25 13 34

Har du allmänna frågor kring pilotprojektet kontakta Annika Hanander eller Patrik Runesson