Mer parkeringstid i centrum!

Nya generösare parkeringsregler gäller i Staffanstorp från oktober då parkeringstiderna i centrum utökas.

– Efter önskemål från näringsidkarna har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat att utöka parkeringstiderna i cent-rum, berättar trafik- och exploateringsingenjör Lisa Callréus på Staffanstorps kommun.

På Storgatan förlängs p-tiden från 30 minuter till två timmar, vid Torget utanför Rådhuset samt utanför Bråhögsbadet förlängs p-tiden från en till två timmar och på Bråhögsplatsen förlängs p-tiden från två timmar till hela åtta timmar. Beslutet innebär att de lokala trafikföreskrifterna måste ändras och nya skyltar sättas upp. I början av september förväntas miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om de nya trafikföreskrifterna.

Nya parkeringstider

I bilden till höger ser du de nya p-tiderna i centrala Staffanstorp. Bilden visar hur länge du får parkera på de större gatorna och platserna i centrum med p-skiva som visar när du anlände och parkerade din bil. P-skiva finns att hämta i Rådhuset.

De nya p-tiderna gäller kl. 8-18 vardagar samt kl. 8-15 lördagar. Kvällar och helger finns ingen tidsbegränsning.

Sedan tidigare gäller att du får parkera 24 timmar utan P-skiva på Nordstrands väg, Bråhögshallen, Blekingevägen, Baldersskolan, Mårten Påls väg, Skånevägen/Storgatan, Breidablick.

Förutom dessa platser går det att parkera längs ett flertal mindre gator i centrum där p-tiden är 30 minuter alternativt en timma med p-skiva. Se lokal skyltning.

Parkeringsvakter till hösten

Staffanstorps kommun planerar även att införa parkeringsövervakning så att gällande parkeringsregler efterlevs. Uppdraget har varit ute på anbud och det är inte klart vem som får jobbet.

– En viktig uppgift blir att få loss fler p-platser från långtidsstående så att fler ges möjlighet att stanna och handla i centrum, säger Lisa Callréus.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt.