Inspirerande arbetsmarknadskunskap på Hagalidskolan

Hagalidskolans årskurs 8 har i veckan haft besök av Andreas och Cecilia från Arbetsmarknadskunskap. Staffanstorps kommun är en av åtta skånska kommuner som valts ut att delta i ett pilotprojekt genom Region Skåne.

Arbetsmarknadskunskap är inspirationsföreläsningar för elever, föräldrar, politiker, företagare samt alla skolpersonal med syftet att minska glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Läs mer om konceptet här http://www.arbetsmarknadskunskap.se/