Staffanstorps kommun visar goda exempel på skolmässa

– Vi är stolta över det arbete som bedrivs inom förskola, skola och fritidsverksamhet i Staffanstorp. Vi vill gärna lyfta fram och visa upp våra goda exempel för omvärlden, säger utbildningsstrateg Anja Ritzau.

Under två dagar på höstlovet arrangeras SETT SYD i Malmö, en stor mässa och konferens där pedagoger från hela regionen möts, nätverkar, delar erfarenheter och tar del av det allra senaste inom svensk pedagogik, skolutveckling och digitalisering.

– Fokus ligger på det moderna lärandet inom ett antal teman. Tanken är att inspirera pedagoger att se nya möjligheter för hur vi kan utnyttja nya sätt att arbeta mot högre måluppfyllelse i skolans alla nivåer.

Egen monter på SETT-mässan

– Det är roligt att det satsas på en mässa även i vår region och det vill vi stödja. Tidigare har många pedagoger härifrån åkt till Stockholm, säger Anja.

Staffanstorps kommun ska ha en egen monter på SETT SYD med personal från olika delar av skolverksamheten och från Digiteket, men även med politiker och representanter för kommunledningen. Trots att det är höstlov hoppas man även få med en grupp elever till mässan som kan visa hur de arbetar i skolan.

– Vi ska hålla olika miniworkshops och miniföreläsningar för de som går förbi och som vill veta mera om Staffanstorp som skolkommun.
Ett av syftena med kommunens medverkan är att attrahera ny skolpersonal.

– Vi har en mycket kompetent personal i Staffanstorp, men det byggs många nya skolor och förskolor i vår kommun så vi behöver kontinuerligt rekrytera nya duktiga medarbetare och konkurrensen är idag hård inom vissa ämnen.

Kollegialt lärande

– Vi vill även visa hur vi arbetar med det kollegiala lärandet. Det trycks ofta på att detta är en framgångsfaktor inom skolor och kommuner. Vi vill gärna dela med oss av till exempel hur vissa skolor börjat med ett trelärarsystem (tre lärare på två klasser) vilket ger helt nya möjligheter. Vi vill visa goda exempel som finns i vår verksamhet, berätta om det som händer i våra klassrum, hur vi arbetar med elever och hur vi använder speciella redskap som kan lyfta och utveckla undervisningen.

– Vi tänker bland annat visa upp hur vi arbetar med digitala redskap. Digiteket är en unik verksamhet i Staffanstorp där vi slagit ihop skolbibliotek, specialpedagoger och IKT (informations- och kommuni-kationsteknik) till en enhet, säger IKT-samordnare Jonathan Björkman och IKT-pedagog Kristoffer Trappe Svennevig från Digiteket.

Långsiktig satsning

Redan 12 augusti samlades cirka 650 personer från Barn- och utbildningsnämnden, Digiteket, förskolorna, fritidhemmen och skolorna till en kunskapsdag med gemensamma föreläsningar som en kickoff inför terminen.

Både kunskapsdagen och mässan ingår i en långsiktig satsning inom skolan i Staffanstorp för att sprida goda exempel, höja kompetensen och bidra till en likvärdig förskola, skola och fritidsverksamhet för kommunens barn.

Fakta

SETT-mässan är Skandinaviens främsta mötesplats för lärare, förskollärare, lärarstuderande, fritidspedagoger och skolledare och arrangeras på Mässhallarna i Malmö 27-28 oktober. Första gången SETT-mässan arrangerades var i Stockholm 2012 och sedan dess har intresset för mässan ökat för varje år.

Bakom SETT-mässan står Rektorsakademien Utveckling, Lärarförbundet samt mässbolaget Easyfairs. SETT står för ”Scandinavian Educational Technology Transformation”.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt